Vòng tay thạch anh ưu linh trắng

  • Màu: Trắng
  • Mệnh: Kim, Thủy
  • Chất liệu: Thạch anh